Resum Jornada: El risc de l'alcohol i la pornografia com a activitats recreaties

"L'alcohol i la pornografia no només afecten els adolescents, sinó també les seves famílies"

-          Professionals, membres dels cossos de seguretat i metges posen el focus sobre l'alcoholisme i la pornografia en l'adolescència, un problema troncal a tractar en la nostra societat.

-          Durant l'últim mes, un 20% dels joves catalans entre 14 i 18 anys s'ha emborratxat.

L'alcohol i la pornografia són dos elements que es troben en el dia a dia de la nostra societat, però la rutina de la seva existència fa que no ens adonem del risc que tenen per a les persones, especialment per als més joves. Amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància del seu efecte en els adolescents i les possibles addiccions que provoquen, s'ha celebrat la jornada Enfortir la personalitat de l'adolescent: El risc de l'alcohol i la pornografia com a activitats recreatives, organitzada per la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (FCMB) el dimecres 8 de maig al Palau Macaya de Barcelona.

L'acte ha reunit un panel internacional de metges, representants dels cossos de seguretat i doctors en diferents camps per posar en perspectiva una situació que es considera habitual, però de la qual no es coneixen els veritables riscos. "L'alcohol i la pornografia no només afecten l'adolescent, sinó també la seva família", apuntava Patrick Montes, capità de la Guàrdia Civil.

Després de la introducció del sotssecretari del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral, Mons. Segundo Tejada –en la qual ha convidat a "veure més enllà" de la nostra pròpia realitat per prendre consciència d'aquests problemes–, el desenvolupament de la jornada s'ha dividit en dues vies clarament diferenciades. D'una banda, l'alcoholisme en els joves derivat d'un mal consum i, d'altra, la pornografia i la seva addicció entre els adolescents.

Pel que fa a l'alcoholisme, el metge belga Bernard Ars, president de FIAMC, ha remarcat la presència d'una "cultura de la banalització" que porta a normalitzar l'abús de l'alcohol potenciat per una publicitat que busca enganxar els més joves. Patrick Montes, un altre dels ponents, ha destacat la família com a suport perquè els joves no caiguin en aquests errors: "Els adolescents tenen menys eines per prendre bones decisions, però la família és la millor i s'hi han de recolzar".

D'altra banda, la pornografia ha estat l'altre punt principal a tractar durant les diferents conferències. "Vivim un moment d'incertesa sobre la sexualitat", ha apuntat el biòleg neerlandès Vincent Kemme, que també ha assenyalat la deficient educació sexual que reben els joves d'avui dia en una de les conferències emeses per streaming al canal de la FCMB, on està disponible tota la jornada. Kemme ha subratllat "les tres As de la pornografia: Affordable (d'accés gratuït), Anònima (amagant-se en l'anonimat) i Accessible (a través de qualsevol dispositiu electrònic)".

Representants dels cossos de seguretat han comentat diversos mètodes de prevenció i actuació davant els delictes relacionats amb la pornografia, un tema que afecta directament els adolescents i que ja es produeix en el nostre país. "Un vídeo de contingut pornogràfic entre menors, quan es puja al ciberespai, es converteix en un delicte, igual que la seva distribució i possessió ", apuntava Roberto Valverde, fiscal de delictes tecnològics.

Francesc Xavier Buqueras, psiquiatre expert en alcohologia, i Benita Mediavilla, criminòloga especialitzada en drogoaddicció, han comentat aspectes psicosocials de l'addicció a l'alcohol, aportant dades tan cridaneres com el fet que, en l'últim mes, un 20% dels joves d'entre 14 i 18 anys s'ha emborratxat. "La mateixa societat que mostra permissivitat amb el fet que un jove s'excedeixi a l'hora de beure, posteriorment l'estigmatitza si es converteix en un alcohòlic", explicava Buqueras.

Tots els experts coincideixen en la incidència de la tecnologia en el desenvolupament dels problemes relacionats amb la pornografia entre adolescents. "El problema és la reproducció posterior d'aquests models de fer servir i llençar; no ho considerem com una cosa normal, perquè no ho és", assenyalava la presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, Anna Plans, qui destacava també la importància de la família en les tasques de prevenció. "Cal parlar clarament als fills: la pornografia no és amor".

Sobre Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona:

 

La Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (1581) continua la seva obra benèfica i assistencial, a favor de menors provinents de famílies desestructurades o amb dificultats econòmiques. En els últims anys, està ampliant la seva activitat social organitzant diferents jornades d'estudi dedicades a qüestions relacionades amb l'educació de nens i joves: «Malalties Rares» (2018), «Nens i joves en l'era digital» (2018), «Intel·ligència artificial» (2017), «Addiccions destructives: marihuana-cànnabis »(2016)...

https://fcmb.org/index.php/es/#fundacion

LLEGIR MÉS...

Resum fotogràfic jornada : Infància i malalties rares

Si entrem al portal salut de la Generalitat de Catalunya i cerquem que s’hi diu sobre les malalties rares ens adonem que tot i substituir la denominació de “rares” per la de minoritàries s’hi afirma entre altres qüestions que les dites malalties són “un grup molt nombrós integrat per més de 7.000 condicions clíniques que tenen una baixa prevalença en la població.

Poden afectar en conjunt 5,7% de la població general: s’estimen en uns 30 milions d’afectats a la UE, uns 3 milions a l’Estat Español i entre 300.000 i 400.000 a Catalunya.

Aquestes malalties són entitats clíniques molt heterogenis, multisistèmiques i cròniques, que requereixen abordatges multidisciplinaris (sanitaris, sociosanitaris, socials, educatius i de reinserció laboral).

Des d’una visió epidemiològica, aquestes malalties són aquelles que com a conseqüència del caràcter crònic i la discapacitat que impliquen presenten una prevalença tan baixa que requereixen esforços especials i combinats dirigits a prevenir la morbiditat, la mortalitat primerenca o la reducció de la qualitat de vida i potencial socioeconòmic de les persones que les pateixen”.

Podríem, òbviament, cercar moltes altres descripcions i àdhuc valoracions pel que fa a les esmentades malalties rares, per a uns, i minoritàries per a uns altres, però crec que amb la definició que ja n’hem llegit es justifica de sobres que la Fundació organitzadora d’aquesta Jornada haig volgut, com farem avui, parlar-ne a fons en especial de tot allò que pugui tenir una incidència en els nens i en els adolescents atès que són aspectes que constitueixen una preocupació que s’adiuen molt i molt amb una de les nostres principals finalitats fundacionals.

Tots sabem que no es parla gaire de les malalties rares però nosaltres no volem però sentir-nos recriminats per allò que a la Bíblia ens diu el salmista: Tenen orelles i no escolten. Nosaltres encara que sigui modestament no volem fer-nos el sord pel que fa a la dolorosa problemàtica que generen les malalties rares.

Abans de començar la sessió permeteu-me aquí agrair la cooperació científica de la FIAMC i la participació personal de les Sres. Gabriella Gambino, Elena Glasova, Àngels Macanàs, Ana Martín Ancel i Janette Ojeda i als Srs. Pedro Clarós, Joaquín Callabet, Jordi Cruz, Manuel Cruz, Josep-M Lailla, Peter Loffelhard, Adalbert Marquès, Raul Sánchez i Felio Vilarubia. Altrament cal aquí fer esment de la cooperació de les empreses i entitats La Caixa, Foix de Sarrià, Bankinter, Aleteia i Llucana.

Una vegada més cal posar de relleu abnegada dedicació del Vicepresident de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona, Dr. Josep-M Simón pel que fa a l’organització d’aquesta Jornada, dedicació que ha permès que avui la puguem celebrar.

 

Josep Mª Genescà i Vidal

President de la fundació Privada Casa de Misericòrdia de Barcelona

LLEGIR MÉS...

Resum fotogràfic 500 anys de Barcelona en digital

La Casa de Misericòrdia de Barcelona és avui dia i des de l’any 1982 una Fundació Civil la finalitat de la qual és l’acolliment de persones mancades de béns o de protecció, primordialment nenes menors d’edat, filles de famílies normals en règim d’internat, si cal, o de semi-internat, per ésser ateses físicament, moral i espiritual i rebre la formació humana i professional adequada a la seva edat.

Per dur a terme la seva funció disposa d’una residència de menors, radicada en aquest barri, d’una residència d’estudiants situada a la Via Augusta, d’una casa de colònies a Sant Andreu de Llavaneres i de la propietat d’un edifici en aquest barri del Raval on hi desplega la seva activitat l’Escola Labouré dirigida per la Fundació Vicenciana.

La Casa de Misericòrdia, però, va néixer l’any 1584 i ha actuat permanentment fins avui, al llarg d’aquest quasi 5 segles.

El 23 de febrer de 1584 el Consell de Cent acordà que la finca fins aleshores coneguda com a Casa dels Àngels rebi el nom d’Hospital de NS de la Misericòrdia.

El 16 de febrer de 1667 hi ha 400 residents i el 6 d’octubre de 1684 el Consell de Cent acorda la separació de les nois dels nois els quals van passar a la Casa de Sant Rafel, cedida a la Casa de Misericòrdia pel senyor Bisbe, essent posteriorment traslladats a la Casa de Caritat.

Al 1712 l’esmentat Consell va crear un arbitri a càrrec dels venedors dels mercats en favor de la Casa de Misericòrdia.

La Casa de Misericòrdia tenia certs privilegis que amb el temps va anar perdent (la taxa dels mercants; la col·locació de cortines negres; percebre una part de la butlla de la creuada; i també 3 questacions anuals al seu favor, etc.).

Amb motiu de la Llei de Beneficència de 20 de juny de 1849 la Casa de Misericòrdia va ser declarada de caràcter municipal i com a conseqüència de la dita llei la seva administració va passar a la Junta Municipal de Beneficència.

En algun moment el govern espanyol va tractar de convertir la Casa de Misericòrdia en un “Hospicio” però l’ajuntament va aconseguir evitar-ho.

 A partir del 19 de juliol de 1936 les monges es van retirar de la casa i l’edifici fou destinat primerament a allotjament de refugiats i més endavant a asil de persones grans.

Tota aquesta llarga i a vegades agitada vida ha deixat un ampli rastre documental que l’arxiu de l’entitat, malgrat guerres i revoltes ha aconseguit conservar, en gran part, a vegades en bones condicions i a vegades en no tant bones fins a arribar als nostres dies, en els quals constitueix, segons els entesos un remarcable fons històric.

Per tot plegat la Fundació va acordar classificar com cal el dit arxiu i sobretot digitalitzar el seu contingut tasca que ha estat realitzada amb gran encert pel Dr. Miquel Termens i el senyor Sergi Deltor als quals em plau, una vegada més, agrair el seu acurat treball el qual en definitiva permetrà   que els investigadors i estudiosos, d’arreu del món, puguin accedir al contingut de l’arxiu.

Joseo Mª Gesenscà i Vidal

President de la Fundació Privada Casa de Misericòrdia de Barcelona

 

LLEGIR MÉS...

Resúm de la jornada 500 anys de Barcelona en digital

 500 anys de Barcelona en digital

 

La Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (FCMB) ha presentat la digitalització del seu arxiu.

Els documents plasmen la història d'aquesta institució, fundada en el segle XVI, que sempre ha donat una prioritat especial a l'atenció de la dona en situació de risc.


Barcelona, 6 de febrer de 2019 – Des d'avui estan disponibles sis segles de la història de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (FCMB). A través de la pàgina web creada ex profeso (www.arxiufcmb.org) o des de la web corporativa de Fundació (www.fcmb.org) es poden consultar pergamins, fotografies, rebuts, relacions d'almoines, salaris i llistes de compres –entre molts altres documents– de gairebé sis segles d'activitat social d'una institució benèfica de Barcelona que va comptar des dels seus inicis amb la protecció del Consell de Cent.


Va ser ahir, 5 de febrer quan en un acte celebrat a l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona, la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (FCMB) va presentar oficialment la culminació de la digitalització del seu arxiu, un tresor documental lligat a la història de la Ciutat Comtal, accessible en línia a investigadors i persones interessades. Es va presentar la digitalització completa del seu fons documental dels quals només queden exempts de consulta els anys protegits per la legislació de protecció de dades.


Per a la formació del nou arxiu digital de la Fundació s'han generat un total de 320.000 fitxers, a partir de 5.709 documents digitalitzats i 391.200 pàgines escanejades.


Des de la seva fundació en el segle XVI, la Fundació s'ha preocupat per l'assistència de les persones amb pocs recursos, tenint una atenció especial a nenes i dones, procurant-los també oportunitats d'educació i de capacitació personal que els permetin sortir de la pobresa.


La Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (FCMB) va ser fundada l'any 1581 pel sacerdot i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Diego Pérez Valdivia, qui, consternat per la gran quantitat de persones sense sostre que hi havia a la ciutat, va aconseguir l'ajuda del Consell de Cent per a fundar un asil a la Casa dels Àngels, el qual rebre el nom d’Hospital de Nostra Senyora de la Misericòrdia, el 24 de febrer de 1584.


El president de la Fundació, Sr. Josep Maria Genescà, va presentar l'acte i va destacar l'obra social actual de la Fundació. La presentació també va comptar amb la participació del Dr. Joan Galtés, historiador de la Casa, que va exposar la importància d'aquest arxiu per a una ciutat com Barcelona, i del Sr. Miquel Termens, professor titular de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, responsable del procés de digitalització de l'arxiu de la Fundació. L'acte va concloure amb la participació del Sr. Sergi Deltor, consultor en comunicació gràfica SB, qui va exposar la importància de la digitalització avui dia en diversos sectors.


Actualment, la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (FCMB) continua promovent la seva labor benèfica i assistencial, i facilita, per exemple, l'acolliment i educació de noies procedents de famílies desestructurades i amb dificultats econòmiques. Últimament, ha ampliat la seva activitat social, potenciant diverses jornades d'estudi, dedicades a qüestions relacionades amb l'educació com ara: les actuals esclavituds infantils, Malalties rares, Perills i oportunitats que ofereix la societat digital...

LLEGIR MÉS...

Resum jornada Infància i malalties rares

"Les malalties rares han passat d'estar en un museu a formar part de l'actualitat"

-          Es calcula que en total hi ha entre 5.000 i 7.000 malalties rares que afecten aproximadament tres milions de persones a Espanya i 500.000 a Catalunya

-          La dificultat a l'hora de diagnosticar-les i les circumstàncies adverses per manca d'ajudes que afronten les famílies es consideren els principals problemes d'aquestes patologies

Barcelona, 21 de novembre de 2018

Per malaltia rara s'entén una patologia que afecta un nombre inferior a cinc persones per cada 10.000 de la població. El fet de ser tan minoritàries provoca moltes dificultats a l'hora de diagnosticar i tractar els pacients, molts d'ells nens. Al voltant d'aquestes consideracions, s'ha  celebrat al Palau Macaya de Barcelona la jornada d'estudi Infància i malalties rares, organitzada per la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (FCMB).

Durant el matí del 21 de novembre, diversos professionals del sector sanitari, representants d'associacions relacionades amb les malalties rares i testimonis en primera persona han anat presentant debats i punts de vista sobre un tema que, en paraules de Manuel Cruz, President d'Honor de l'Associació Espanyola de Pediatria, "ha passat d'estar guardat en un museu de la medicina a formar part de l'actualitat ".

En aquest marc, la jornada organitzada al Palau Macaya ha servit de plataforma per donar context i informació sobre diversos casos i iniciatives encaminats a afavorir que les famílies de les persones afectades per malalties rares siguin tractades amb dignitat i rebin suport per buscar solució a aquests trastorns.

Àngels Macanás, que pateix la malaltia de Pompe, i Janette Ojeda, de la Fundació Sanfilippo (Mèxic), s'han referit al calvari que suposa trobar un diagnòstic, un tractament efectiu i ajudes econòmiques. "Els malalts i les seves famílies són els principals promotors de la investigació de moltes malalties rares", ha explicat Janette Ojeda, mare d'un nen afectat per la síndrome de Sanfilippo.

Segons els últims estudis, actualment les anomenades malalties rares afecten gairebé tres milions de persones a Espanya, i unes 500.000 si parlem de Catalunya. Ara bé, davant d'aquesta xifra, es calcula que tan sols un 28% té un diagnòstic complet, cosa que ha remarcat Peter Loffelhard, afectat per un rar tipus de leucèmia a la sang: "el principal problema que tenen els pacients és arribar al diagnòstic".

  

Tant el doctor Adalbert Marquès, president de Metges Cristians de Catalunya (MCC), com la doctora Ana Martín, de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, han destacat la importància de la formació humana del personal sanitari en aspectes com l'afectivitat, l'mpatia, la comunicació no rutinària i la promoció de les cures pal·liatives. "És fonamental posar en joc aquests aspectes per acompanyar les famílies i els afectats per aquest tipus de malalties", ha afirmat la doctora Martín.

Per tancar la jornada, la professora Gabriella Gambino, sotssecretària per a la Vida del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, ha transmès la necessitat de "globalitzar l'empatia" cap als pacients de malalties rares. "La malaltia, la pobresa i l'abandonament han estat el trinomi de sol·licitud d'assistència de l'Església en innombrables iniciatives al llarg dels segles".

 

Resum de la jornada click aquí

LLEGIR MÉS...

Jornada: Infància i malalties rares

imag 1

im 2

 

PREVIA

Se recuerdan los aspectos conceptuales y epidemiológicos básicos con la rareza dependiente de su baja frecuencia, advirtiendo sobre la repercusión de la zona geográfica (diferencias en países industrializados y en zonas en vía de desarrollo) y de la misma edad, con distinciones en el niño y en el adulto. También se consideran sus peculiaridades sintomáticas y las dificultades de todo tipo (diagnósticas, terapéuticas) que las apartan de las enfermedades consideradas habituales. Se asiste a un incremento probable, analizando las causas por las que los tres millones de personas afectas en España pueden estar aumentando, en una época donde quedó atrás el concepto meramente clínico o descriptivo de las anomalías, por los grandes progresos en el estudio de sus factores causales. En la etapa actual hay un enfoque global o integral de las enfermedades raras gracias a los avances en la etiopatogenia donde destacan los métodos genéticos de perfeccionamiento continuo; y con repercusiones en el diagnóstico, en la prevención y en la difícil terapéutica.

Manuel Cruz Hernández
Catedrático Emérito de la Universitat de Barcelona
Presidente de Honor de la Asociación Española de Pediatría

PROGRAMA —

8.45h: Santa Misa en el Palau Macaya

9.15h: Breve presentación: Sr. J. Mª. Genescà, Presidente de la Casa de Misericòrdia

9.30h: PONENCIA INAUGURAL: INTRODUCCIÓN A LAS ENFERMEDADES RARAS, Prof. Manuel Cruz, Catedrático de Pediatría

10h: MESA 1 (Moderador: Dr. J.Mª. Simón)

- Introducción a las MPN: Sr. Peter Löffelhard. Asociado de  Mpn-advocates

- Enfermedad de Pompe: Sra. Ángeles Macanas, Murcia

­- La formulación magitral en las enfermedades raras: Dr. Joaquín Callabed, Pediatra, Reial Academia de Medicina de Catalunya

- El embarazo en la  adolescente: Dr. J.Mª. Laílla. Catedrático de Obstetricia y Ginecología.

10.45h: PAUSA CAFÉ

11h: MESA 2 (Moderador: Sr. Peter Löffelhard)

- El trabajo de FEDER. Sr. Jordi Cruz. Federación Española de Enfermedades Raras

- Día a día de los niños. Síndrome de Sanfilippo: Sra. Janette Ojeda. Fundación Sanfilippo  

- Alcaptonuria. Dra. Helena Glasová. Facultad de Medicina de Bratislava

- Síndrome de mutación de voz... Dr. Pedro Clarós. Real Academia Europea de Doctores.

11.45h: DIÁLOGO (sujeto a cambio de horario)

12.15h: MESA 3 (Moderador: Dr. Jorge Buxadé)

- Papel de los médicos católicos: Dr. Adalbert Marquès, Presidente de Metges Cristians de Catalunya

- El apoyo a las famílias: Sr. Raúl Sánchez. Famílias Numerosas de Catalunya

- Inclusión de niños con discapacidad intelectual. Sr. Felio Vilarrubias. Fundador de Talita Fundació Privada.

- Cuidados paliativos perinatales: Dra. Ana Martín Ancel. Hospital S. Joan de Déu

13.30h: PONENCIA CONCLUSIVA

Dra. Gabriella Gambino, Subsecretario para la Vida del Dicasterio Laicos, Familia y Vida (Videomensaje a confirmar)

14.30h: COCKTAIL

Veure en directe

LLEGIR MÉS...

Nens i joves a l'era digital: Nota de premsa

 ponents1.jpg

“La millor prevenció dels riscos d'Internet és una educació crítica”

A Catalunya, cada vegada més nens tenen el seu primer mòbil propi més aviat. El prof. Josep Lluís Micó, catedràtic de Periodisme en la URL, va assenyalar que un recent estudi situa aquest inici als vuit anys, "la qual cosa obre la porta a un horitzó nou, poblat per reptes i problemàtiques inexistents fins avui". A partir d'aquesta premissa, s'ha portat a terme la jornada Nens i joves en l'era digital. Riscos i oportunitats educatives, organitzada per la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (FCMB).

El president de la FCMB, Josep Maria Genescà, en les seves paraules de salutació i introducció a l'acte, va manifestar l'interès de la Fundació per tots aquells temes que tenen una incidència important en l'educació de nens i joves; les noves tecnologies de la informació són un d'aquests aspectes. Va destacar "les grans oportunitats que internet facilita, la ingent informació disponible que pot resultar instructiva, però també profundament destructiva" per a aquestes noves generacions. D'aquí l'interès per organitzar aquesta Jornada d'estudi des de la qual experts de diversos camps exposaran les seves reflexions amb el propòsit de llançar una mica de llum i facilitar una profunda reflexió entre pares i educadors.

El prof. Micó va cridar l'atenció sobre la responsabilitat de pares i educadors. Les dades d'un recent estudi que ha dirigit assenyalen que "el 51% dels adolescents i joves d'entre 12 a 15 anys expliquen tenir llibertat absoluta" en la utilització dels seus dispositius mòbils.

Celebrat durant el matí del dimecres 14 de març al Palau Macaya de Barcelona, l'acte ha reunit un grup internacional d'experts: metges, representants dels cossos de seguretat, professors universitaris i periodistes, a la recerca de respostes i nous plantejaments. “Molts adults som analfabets digitals, de manera que hem d'aprendre a educar amb les tecnologies i en les tecnologies”, indicava el doctor Josep Argemí, catedràtic de Pediatria.

En un ambient general d'optimisme pel que fa al futur, els diversos experts han tractat temes com el ciber-bullying –que intensifica l'assetjament escolar, perquè el fa arribar a la intimitat del nen–, el grooming –la tàctica online dels depredadors sexuales–, o l'addicció al joc, facilitada pel  pagament en línia. “El món virtual és un nou espai de relació i, per tant, un nou espai obert a la violència entre els joves”, advertia el tinent de la Guàrdia Civil Pedro Garrido.

L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, va alertar de la facilitat d'engany que es dóna a les xarxes socials i va assenyalar que Facebook té 83 milions de comptes falsos; va apel·lar al sentit crític dels usuaris i no creuen immediatament el relat dels perfils amb els quals interactuem.

També hi ha hagut espai per parlar de l'impacte neurològic que internet pot tenir en nens amb manques afectives, aspecte que va tractar el pediatre i acadèmic Joaquín Callabed.

Al capdavall, doncs, una xarxa de conferències, feta des de perspectives variades, que han estat emeses per streaming –i penjades al canal de la FCMB perquè qualsevol que vulgui hi pugui accedir. “Resistir a aquest canvi seria impossible, i també poc intel·ligent: l'era digital és un repte a la llibertat”, reflexionava, durant la cloenda, el director del diari vaticà L’Osservatore Romano, Giovanni Vian.

Per a l'italià, la clau es troba a ensenyar als nens formes d'encarar el món digital de manera crítica. En aquest sentit, va destacar la importància de tenir mitjans de comunicació de qualitat a la xarxa, i va posar com a exemple el seu diari, que es distribueix online i de manera gratuïta cada dia. “Cap dels dos últims papes fa servir les noves tecnologies, però s'han adonat de la importància que tenen, i és per això que hem renovat tots els canals de la Santa Seu”, explicava Vian.

Formar-se per tenir sentit crític


El Dr. Bernard Ars, president electe de la FIAMC, va abordar en la seva ponència la importància d'enfortir la personalitat dels més joves perquè puguin moure's amb autodomini i llibertat en l'entorn digital. Dins del primer panell antropològic, el psiquiatre italià Ermanno Pavesi, vicepresident de la FIAMC, va explicar el pes de l'herència de la revolució sexual en l'actual univers digital en el qual la presència de la pornografia s'ha convertit en un autèntic problema que provoca desequilibris afectius, addiccions i afavoreix en alguns casos actuacions pedòfiles.


La professora Maria Salas, de la Universitat de Màlaga, va centrar la seva ponència en la defensa de legislar clarament en defensa dels drets dels menors i simultàniament fomentar activament aquests drets. La seva proposta -va explicar- part de "col·locar una altra vegada a la persona al centre de la societat"; una persona que entén com a "responsable de les seves accions i de la millora de la societat en la qual viu i que ha d'actuar moguda per la consecució de la justícia" en les diferents relacions intersubjectives. Per a això, va defensar la protecció legal dels menors, però també "formar-los per despertar el seu sentit crític".


Els aspectes medico legals de les noves tecnologies i la seva relació amb els joves i adolescents van ser abordats pel metge italià Vicenzo Defilippis, president de la FEAMC.


La Jornada disponible en YouTube


La Jornada va ser transmesa en estriming i està disponible al canal de YouTube de la FCMB.

https://www.youtube.com/channel/UCT0PdN6YfWhEWWNhHjJvEkw

LLEGIR MÉS...

Nens i joves a l'era digital

 

Riscos i oportunitats educatives

Les noves tecnologies de la comunicació han estat adoptades amb normalitat per les genera- cions més joves. I ho han fet sense mestres. Tenen al bast més informació i oportunitats, però també perills com l'accés a continguts desacon- sellables, assetjament, pèrdua de la mateixa intimitat o addiccions. Cal una reflexió multidisci- plinària que proposi propostes positives a les famílies i l'entorn educatiu. 

Veure en directe

LLEGIR MÉS...

Fes la teva donacióGràcies a tu tindran un futur millor.

El teu ajut anirà íntegrament destinat a la nostra Obra Social “Residència Infantil Elisabets”. Amb el teu suport cobrirem les necessitats de les nenes acollides a la residència: allotjament, alimentació, formació, etc. Gràcies a tu tindran un futur millor.

Fes logo vector bizumal 33425

Si no saps com fer-ho, clica aqui.