Residència d'Estudiants RE3Torres

La RE3Torres és propietat de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (FCMB). Es tracta d’una fundació privada de caràcter benèfic. Va ser fundada l’any 1584 per iniciativa del venerable Dídac Pérez de Valdívia, catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb el suport del Consell de Cent.

L’obra social de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona, seguint la seva missió, es desenvolupa incidint en dos àmbits educatius: el benèfic i assistencial, i el cultural. A tots dos, la Fundació hi destina els seus recursos econòmics i humans.

Beques
Amb l’objectiu de facilitar que els estudiants amb bon expedient acadèmic puguin realitzar els seus estudis, la FCMB pot facilitar beques d’allotjament a alguns residents. Cal sol·licitar-ho expressament, mantenir una entrevista habitacio3personal i aportar la documentació requerida sobre els darrers resultats acadèmics i els ingressos familiars.

La RE3Torres és una residència mixta, per a estudiants majors de 18 anys, que ocupa dos edificis en el barri de Sarrià de Barcelona. Més de 30 places places faciliten un ambient proper i familiar. Una dimensió humana que t’ajudi a centrar-te en els teus estudis i faciliti la convivència amb altres companys.

La vida a la residència demana un entorn d’ordre necessari en tots els àmbits en què conviuen persones de procedències i interessos diversos. Establir un horari mínim i unes normes bàsiques de funcionament intern facilita la convivència i l’aprofitament del temps per part dels residents.

Els anys d’estudi són un moment per aprofundir en la millora d’hàbits personals i de convivència. A la RE3Torres, hi trobareu un acompanyament educatiu i un assessorament en qüestions relacionades amb l’estudi, i els hàbits personals i socials que incideixen en la millora humana i acadèmica. Els residents que lliurement ho desitgin també podran rebre habitacio1un acompanyament espiritual, segons els principis de l’Església catòlica.

La RE3Torres fomenta els valors de l’humanisme cristià, de manera que afavoreixin la convivència, la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia. Entenem que així s’ajuda a superar qualsevol tipus de discriminació.

En definitiva, la RE3Torres és un espai de promoció d’hàbits d’estudi i de treball, que complementen l’educació integral de cada persona. De manera natural i positiva, es creen dinàmiques que fomenten la cohesió i la cooperació entre els residents.

 

Fes la teva donacióGràcies a tu tindran un futur millor.

El teu ajut anirà íntegrament destinat a la nostra Obra Social “Residència Infantil Elisabets”. Amb el teu suport cobrirem les necessitats de les nenes acollides a la residència: allotjament, alimentació, formació, etc. Gràcies a tu tindran un futur millor.

Fes logo vector bizumal 33425

Si no saps com fer-ho, clica aqui.