Arxiu Històric

arxhistoric

Si vols accedir al nostre arxiu històric, vina a veure'ns o consulta online el nostre arxiu.

ARXIU ONLINE    INVENTARI     CONCERTAR VISITA   

L'Arxiu Històric de la Casa de Misericòrdia de Barcelona és conformat per la documentació que el propi funcionament i gestió interna de la Casa han anat generant des de la seva fundació (aproximadament 100 metres lineals de documents).

El document més antic conservat és un pergamí de l'any 1336, encara que el gruix de documentació correspon principalment als segles XVII, XVIII i XIX.

Bona part dels esdeveniments que s’han produït a la ciutat de Barcelona durant els darrers quatre segles estan integrats en el fons documental de singular importància dins l’Arxiu citat anteriorment. A grans trets, el podem subdividir en dos grans blocs: aquells documents que fan referència a l´ordre intern de la Casa (actes, reglaments, estatuts, inscripcions, altes i baixes d´acollides, factures, contractes, censos, etc.) i d´altres de tipus plural que fan referència a qüestions d´ordre extern i que, en conjunt, reflecteixen de manera directa l´esdevenir de la societat barcelonina.

La riquesa d’aquest conjunt documental va quedar reflectit en el llibre: Dones, pobresa i assistència al segle XVIII. Vic: Eumo Editorial, 1997,del qual és l'autora la Dra. Montserrat Carbonell i Esteller.

A partir d’aquest fons, l’entitat va contractar personal per fer la classificació i descripció del conjunt documental que aplega la Fundació Casa Misericòrdia de Barcelona. L’última contractació va ser l’arxivera Rosa Pardo, la qual va finalitzar l’instrument descriptiu que actualment té l’arxiu: Inventari de l’Arxiu Històric de La Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona. (3.500KB)

Serveis que oferim

El considerable conjunt documental s'ha conservat i es pot consultar tant al seu arxiu físic, com pròximament, en format digital disponible dins la web de la Fundació. També oferim assessorament arxivístic, reproducció i digitalització i accés a Internet.

Last modified onDivendres, 16 Novembre 2018 08:23